Tackling the environmental impact of PFAS

De milieu-impact van PFAS aanpakken

De groep chemicaliën die bekend staat als PFAS (Poly- en Perfluoralkylstoffen) heeft de afgelopen jaren meer aandacht gekregen vanwege hun potentieel schadelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid. Deze stoffen zijn door de mens gemaakt en komen niet van nature voor. Een van hun handige eigenschappen is hun vermogen om water, vet, vuil en stof af te stoten, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende toepassingen zoals regenkleding, pannen of papier voor vet- en waterbestendigheid, zoals vereist voor een pizzadoos. Eenmaal in het milieu terechtgekomen, vormen ze echter een risico voor de gezondheid. Laten we dieper op het onderwerp ingaan.

Verontreinigd water en voedsel

Hoewel kleine doses PFAS niet noodzakelijkerwijs gevaarlijk zijn, zijn ze in grotere hoeveelheden dan gewenst aanwezig in voedsel en drinkwater. Mogelijke gevolgen voor de gezondheid zijn leverbeschadiging, schade aan het immuunsysteem en vruchtbaarheidsproblemen. PFAS hebben echter ook aanzienlijke gevolgen voor het milieu:

Watervervuiling

PFAS zijn gevonden in drinkwaterbronnen over de hele wereld, waaronder rivieren, meren en grondwater. Deze besmetting kan leiden tot langdurige blootstelling van mens en dier aan PFAS. Bodemverontreiniging: PFAS kan zich binden aan bodemdeeltjes en de bodemkwaliteit aantasten. Dit heeft gevolgen voor landbouwgronden en ecosystemen waarin planten en dieren leven. Bioaccumulatie: PFAS kan zich ophopen in organismen, waaronder vissen en andere waterdieren. Dit kan het risico op vergiftiging vergroten en ecologische systemen verstoren. Volksgezondheid: Hoewel de exacte langetermijneffecten van PFAS op de gezondheid nog worden onderzocht, zijn er aanwijzingen dat hoge niveaus van blootstelling aan PFAS verband houden met gezondheidsproblemen.

Verdere schade

Naast PFAS bevat ons water nog andere schadelijke stoffen. Denk bijvoorbeeld aan medicijnresten, teveel aan fluoride, bacteriën en residuen van bestrijdingsmiddelen. Een deel van deze stoffen blijft achter in ons drinkwater. Wat kan eraan gedaan worden?

Bevordering van gezond water

Met het waterfilter van AquaTru verwijder je 99% van de schadelijke stoffen, waaronder PFAS, uit je kraanwater. Het 4-traps omgekeerde osmosesysteem reinigt uw water grondig van alle verontreinigingen, zorgt voor een optimale waterkwaliteit en zorgt voor uw lichaam.