Schoon kraanwater

Is ons drinkwater echt zo schoon?

Nederland staat in de top 10 van landen met het schoonste drinkwater ter wereld. En hoewel we inderdaad relatief schoon drinkwater hebben in vergelijking met andere landen, betekent dit niet dat het water dat bij ons uit de kraan komt ook écht schoon is. De laatste jaren blijkt uit steeds meer onderzoeken dat ons kraanwater vervuild is.

Schoon kraanwater

Er wordt gezegd dat het kraanwater in Nederland uitermate schoon is. Dit komt doordat een handjevol professionele waterbedrijven met elkaar samenwerken. Ook het Nederlandse landschap speelt hierin een rol: ons platte landje is ideaal om een goede en stevige infrastructuur op te bouwen. Bovendien worden er geen chemicaliën toegevoegd aan ons drinkwater en bestaan er strenge normen en waarden om te voorkomen dat andere mogelijke schadelijke stoffen in ons drinkwater terechtkomen.

Vervuilende stoffen

In theorie zou ons kraanwater dus inderdaad schoon zijn. Maar in de praktijk is dit toch anders. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed in 2021 onderzoek naar de 216 drinkwaterwinningen in Nederland. In 135 van deze winningen zijn stoffen gevonden die niet in hun hoeveelheden in drinkwater mogen voorkomen. Het gaat in deze gevallen om industriële stoffen, mest en medicijnresten. Maar ook nitraat, bodemverontreiniging en bestrijdingsmiddelen worden in steeds grotere mate aangetroffen in grondwater, wat grotendeels de bron is voor drinkwater.


Verontreiniging

Maar hoe komen deze stoffen dan in kraanwater terecht? Dat gebeurt op verschillende manieren. De landbouw speelt hierin onder andere een rol. Het gebruik van nitraat en bestrijdingsmiddelen zorgt voor bodemverontreiniging, die door kan dringen tot het grondwater. Ook het gebruik van aardwarmte en Warmte-Koudeopslag kan de kwaliteit van grondwater verslechteren, omdat er soms door de beschermende kleilaag moet worden geboord. De laatste paar jaren heeft de vergrijzing van ons land ook steeds meer effect op de kwaliteit van ons kraanwater. Er zijn steeds meer ouderen die medicijnen gebruiken. De resten hiervan komen via ontlasting in het oppervlaktewater terecht. Hierdoor bevat ons drinkwater steeds meer medicijnresten.


Droogte

Maar ook de klimaatverandering heeft invloed op de kwaliteit van ons drinkwater. Kijk bijvoorbeeld naar de rivier de Maas, drinkwaterbron voor ruim vier miljoen Nederlanders. In tijden van droogste gaat de vraag naar (drink)water omhoog, terwijl er bij droogte juist minder water door de rivier stroomt. Hierdoor zijn de concentraties vervuilende stoffen hoger, en moeten drinkwaterbedrijven harder werken om er schoon drinkwater van te maken.


Over AquaTruWater

Het Nederlandse drinkwater is ‘relatief’ schoon. De drinkwaterbedrijven doen hun uiterste best om het kraanwater zo zuiver mogelijk te maken. Met de hierboven omschreven uitdagingen wordt het echter onmogelijk om alle schadelijke stoffen uit het water te filteren. Daarom is het filteren van je kraanwater een absolute noodzaak. Met de AquaTru weet je zeker dat je puur en zuiver drinkwater krijgt, zonder schadelijke stoffen. De AquaTru is wetenschappelijk getest door onafhankelijke organisaties en heeft aangetoond tot 99% van alle schadelijke stoffen uit het kraanwater te verwijderen. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met de specialisten van AquaTru en wie weet drink jij ook snel écht schoon drinkwater!